Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – TÁRSASKÖR Egyesület        

Egyesületünket – Jánossomorja társadalmi-közösségi életének előmozdítása érdekében – az 1904-ben alakult Moson-Szent-Jánosi Társaskör szellemi hagyományaira építve 12 alapító tag hozta létre 2002. decemberében.  A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 2003. október 20-án kelt végzésében vette nyilvántartásba a Jánossomorjai Független Közéleti Társaság – TÁRSASKÖR Egyesületet.

Az alapszabály kimondja, hogy a Társaskör „autonóm, független, politikamentes, non-profit elvű” szervezet, amelynek célja és feladata a „hagyományőrzés; kapcsolatok ápolása határon túli és hazai civil szervezetekkel; ismeretterjesztő előadások; rendezvények szervezése; szabadidős tevékenység szervezése; egyéb kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, kezdeményezése.”

A jelenleg 74 tagot számláló szervezet havonta tartja rendszeres összejöveteleit a helyi művelődési házban. Az elmúlt években szerteágazó tevékenysége során több kiállítást, ismeretterjesztő előadást, autóbuszos és kerékpáros kirándulást szervezett az egyesület.  A Moson-Szent-Jánosi Társaskör megalakulásának 100. évfordulóján emléktáblát helyeztünk el a kör egykori székhelyének falán. Az egyesületen belül több csoport működik: a Felnőtt Kézműves Műhely, a Canto Excolo kamarakórus, illetve a Kerékpáros Klub. Jó kapcsolatot ápolunk a CSEMADOK nagyfödémesi (Szlovákia), valamint az Andaui Turisztikai Egyesülettel (Ausztria). Több városi szintű nagyrendezvény rendezői, illetve társrendezői vagyunk.

A Győr-Moson Sopron Megyei Bíróság Pk. T. KH.62.775/2003/06 lajstromszámon 2010. július 16-tól egyesületünket közhasznú szervezetté nyilvánította.

2019. októberében új vezetőségetet választott az egyesület. A Társaskör szándéka szerint a nyilvánosság erejével, a helyi társadalmi párbeszéd aktivizálásával a jövőben is helyi közvélemény-formáló szereplője kíván lenni a városnak. Továbbra is célunk a település kulturális-közösségi életének felvirágoztatása.